ส่งมอบเครื่องเชื่อม TIG DT-300PII

ตั้ง Torch เชื่อมงานแบบ Auto แนวยาวตรง ได้แนวเชื่อมเป็นเกล็ดสวย