ส่งมอบระบบ PLC, JIG และ Auto Shutter

Robot: FD-B6-WBP500L
กระบวนการเชื่อม : Synchrofeed GMA

ดูวีดีโอ ...