ทำการสาธิตและทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเชื่อม OTC

กับชิ้นงานจริงของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร

 

เพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นชัดๆว่า งานที่ยาก และ ต้องการคุณภาพของแนวเชื่อมสูง

ทั้งงานเชื่อม Co2 และ งานเชื่อม TIG เครื่องของเรา ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และ ด้วยการสอนเทคนิคการเชื่อมจากวิศวกรของเรา ทำให้งานที่ว่ายาก เราจัดการได้ สบายมาก

 

หุ่นยนต์: FD-B6 (Standard)

ร่วมกับเครื่องเชื่อม: Welbee M350L (Low Spatter)

 

และ ทดสอบเครื่องเชื่อมอาร์กอนคุพภาพสูงเพื่อนำไปปรับใช้ในงานผลิต หม้อน้ำ, ถังเชื้อเพลิง และ ตัวถังรถบรรทุก-รถยนต์

 

On-Site Demonstration

เครื่องเชื่อม : OTC DAIHEN DA-300P(TIG), DM350(Co2/MAG)

 

=======================================

 

ติดต่อเรา :

Tel : 02-349-5115, 02-762-0289 (5 lines)

Fax : 02-349-5110, 02-762-0379

Email : webadmin@uniarc.com

Website : www.uniarc.com

@line : @uniarc

Facebook : www.facebook.com/uniarcthai

 

#Uniarc #UNAC #OTCdaihen #Co2welding #TIGwelding #welding #arcwelding #welder