ประมวลภาพถ่าย Handling Robot จาก Booth Smart Factory